Lønmodtager i Brasilien

Hvis du skal arbejde i Brasilien, afhænger din skattemæssige situation af mange faktorer så som:

Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark

Husstand i Danmark eller ej

Fast bolig i Brasilien eller ej

Kort eller lang opholdsperiode i Brasilien

Arbejds- og opholdsmønster

Arbejdsgiver i Brasilien, Danmark eller tredjeland

Arbejde udføres onshore eller offshore

Udstationeret eller lokalansat

Dette medfører, at der findes rigtig mange forskellige skattemæssige kombinationer (minimum 12 grundlæggende situationer).

Sammenfattende kan det siges, at 4 kombinationer typisk er skattemæssigt gunstige, 4 kombinationer er typisk skatteneutrale, mens 4 kombinationer typisk er skattemæssigt ugunstige.

Der er derfor ganske ofte gode grunde til, at du tilrettelægger din situation bedst muligt i Brasilien.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.