Indkomster fra Brasilien

Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra brasilianske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af den dansk-brasilianske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Har du fx lejeindtægter, ejendomsavancer og royalties vil disse blive beskattet i Brasilien som kildeland og i Danmark som bopælsland, hvor Danmark så vil give nedslag i den danske skat for den brasilianske skat efter et creditprincip.

Har du fx renteindtægter, aktieavancer, aktieudbytter og kursgevinster vil disse udelukkende blive beskattet i Danmark med de almindelige danske skattesatser.

Kontakt os på info@inwema.dk , hvis du har brug for hjælp.